Virtual Orator: Trénink soft skills a vyjednávání ve VR

Soft skills jsou dovednosti potřebné k vytváření požadovaných sociálních interakcí (prezentace, klientský servis, obchodní komunikace, vyjednávání, mediace, argumentace, přesvědčování, coaching, leadership, krizové řízení). V době zvyšující se automatizace rozhoduje o úspěchu v konkurenčním prostředí právě lidský faktor – dovednosti a kompetence konkrétních pracovníků.

SLABÉ STRÁNKY DOSAVADNÍCH ZPŮSOBŮ ŠKOLENÍ

U dosavadních metod výuky soft skills je obtížné měřit pokrok, efekt školení je posuzován subjektivním hodnocením studenta. Pro firmu není jasné, nakolik je efekt učení využíván v praxi a nelze stanovit návratnost investice. Pasivní předávání informací bez kontextu jsou učením bez praxe, školení „one size fits all“ nejsou příliš účinné už proto, že různí lidé v dané situaci jednají různě.

VÝHODY TRÉNINKU VE VR

Trénink ve VR poskytuje autentickou zkušenost, člověk je stoprocentně přítomen a má realistické multismyslové vnímání nacvičované situace. Obzvlášť tam, kde byly tradiční metody neúčinné nebo narazily na svoje limity, dokáže virtuální trénink zprostředkovat absolutní učební efekt. Trénink mění nevyhovující návyky a získané dovednosti jsou okamžitě použitelné v praktickém životě. Ve VR můžete trénovat i během COVIDu na dálku. Jediný takovýto projekt v ČR!

VR TRÉNINK

⦁ poskytuje autentickou zkušenost potřebnou pro rozvoj měkkých dovedností ⦁ je škálovatelný, měřitelný a cenově dostupný ⦁ má absolutní učební efekt a okamžitou využitelnost v praxi ⦁ dovoluje měřit zlepšení trénované dovednosti ⦁ zvyšuje kompetenci pracovníků ⦁ je jednoznačnou konkurenční výhodou

JAK TO PROBÍHÁ

Podle typu trénované dovednosti může trenér volit vhodné prostředí, velikost publika, emoční naladění publika, virtuální publikum klade připravené konkrétní dotazy v reakci na komunikaci klienta, trenér může simulovat rušivé vlivy od zvuků až po selhání techniky. Zvolené tréninkové prostředí simuluje reálné prostředí absolutně. Klient může využít vše tak, jak bude potřebovat v dané situaci, tedy technická zařízení, počítač, powerpointovou prezentaci, online připojení.

CO KLIENT ZÍSKÁ

⦁ Jistotu v přípravě i provedení prezentace ⦁ Dovednosti k budování vztahu prostřednictvím efektivní komunikace ⦁ Procvičení technik přesvědčování a zapojení posluchače ⦁ Porozumění, jak doručit sdělení různým typům publika ⦁ Praktické dovednosti pro uzavření obchodu ⦁ Dovednosti pro krizovou komunikaci

TECHNICKÝ VÝSTUP

Obrazový záznam vystoupení včetně zpracování technické analýzy dílčích dovedností jako je oční kontakt, pohyb těla, hlasová analýza z hlediska hlasitosti, kadence, použití důrazu.

PRO KOHO JE VHODNÉ

Pro všechny kdo potřebují procvičit techniky přesvědčování, argumentace pro specifické situace, mediální vystoupení, chtějí překonat obavy z konkrétního vystoupení a stát se charismatickým řečníkem. Pro všechny příležitosti, kde je třeba zvýšit sebejistotu projevu a kde tradiční způsoby školení narazily na svoje limity.

TRÉNINKY

⦁ Veřejný projev ⦁ Magická prezentace ⦁ Byznys networking ⦁ Elevator pitch ⦁ Stress management ⦁ Job interview ⦁ Interview for Recruiters ⦁ Leadership Communication ⦁ Business Storytelling ⦁ Media training ⦁ Coaching

NA ZÁVĚR

Technický rozbor a zpětná vazba zkušeného trenéra umožňuje okamžité zlepšení a opětovné protrénování v konkrétní oblasti. Zkušenosti získané tréninkem ve VR jsou autentické a jejich učební dopad a využitelnost jsou 100%. Díky VR tréninku se eliminuje riziko selhání v praxi, zvyšuje se kompetence pracovníků v oblasti sociálních dovedností a návratnost investice na školení je maximální.

VIDEO

  https://youtu.be/KqLXyNs7iv0