Úvod Nechcete se stát tím, kdo si myslí, že už ví všechno?

Nechcete se stát tím, kdo si myslí, že už ví všechno?

10. 11. 2023

Nechcete se stát tím, kdo si myslí, že už ví všechno?

Všechny HR manažery by určitě těšilo, kdyby u nich stál zástup lidí, kteří se chtějí vzdělávat. Na druhou stranu je třeba respektovat, že na určitých pozicích a v určitých životních fázích se lidé moc vzdělávat nechtějí.

Nechcete se stát tím, kdo si myslí, že už ví všechno?

Všechny HR manažery by určitě těšilo, kdyby u nich stál zástup lidí, kteří se chtějí vzdělávat. Na druhou stranu je třeba respektovat, že na určitých pozicích a v určitých životních fázích se lidé moc vzdělávat nechtějí. Tlačit je do vzdělávání není ta správná cesta – lidi je třeba inspirovat, aby se chtěli rozvíjet a do vzdělávacích programů se zapojovat. .

Je známou věcí, že lidé se nejlépe učí ve věku dětí a mladistvých, zlom pak přichází kolem 25. roku – následně už organismus inklinuje ke snižování tzv. docility. Ale víte, co je nejlepší? Že tuto schopnost lze trénovat. Přestože věkem ztrácíme trochu z této schopnosti, můžeme ji posílit.

Jak? Tréninkem, diskusemi, sledováním nových trendů.

Pokud použijeme termín docilita v kontextu celoživotního vzdělávání, můžeme ho chápat jako schopnost a ochotu jedince učit se novým věcem, adaptovat se na změny a přijímat nové poznatky a dovednosti v každém věku. Docilita v tomto smyslu zahrnuje otevřenost k novým informacím, ochotu prozkoumávat nové oblasti a přizpůsobit se novým výzvám a situacím, které souvisejí s celoživotním vzděláváním. Tato schopnost je klíčová pro úspěch a osobní rozvoj v dnešním rychle se měnícím světě, kde se neustále objevují nové technologie, pracovní postupy a společenské normy.

V tomto kontextu je docilita chápána i jako schopnost a ochota jedince neustále se učit a přizpůsobovat se novým výzvám a poznatkům, které přináší celoživotní vzdělávání. Je to klíčový faktor pro osobní a profesní růst v moderním světě.

Schopnost učit se není nikdy na škodu, všechny investice vložené do udržení docility se vrátí vaší konkurenceschopností, hodnotou pro zaměstnavatele i životní spokojeností.

Takže neztrácejte chuť učit se novým věcem! Udržujte svůj mozek v kondici a buďte otevření novým výzvám. Vaše investice do udržení docility se vám určitě vrátí, ať už ve vaší kariéře nebo v osobním životě. Tak jděte do toho a buďte docilní!

Sdílet na
Zpět na všechny články