Steelový blog

JAKÉ TÉMA VÁS ZAJÍMÁ?

AKTUALITY

Webdesign pro projekt SteelOva

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je vytvořit moderní a atraktivní webový design pro značku SteelOva a zlepšit uživatelskou cestu a rozhraní na webu. Měřitelnými cíli jsou zvýšení návštěvnosti o 1000 %, zvýšení poptávek o 500 % během jednoho roku a získání nových potenciálních zákazníků. Důraz je kladen na responzivní design pro mobilní zařízení, aby byl web přístupný a uživatelsky přívětivý na všech platformách a odpovídal současným moderním standardům a trendům.

Období realizace:
17. 7. 2023 – 30. 9. 2023

Projekt je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury

Iniciativa: Kreativní vouchery
Výzva č. 0387/2023
Komponenta: 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru
Registrační číslo: 0380000724
Název projektu: Webdesign pro projekt SteelOva